"A Tacy Sami" Stowarzyszenie przy Zespole Szkół Specjalnych w Lubinie
 

                

SPRAWOZDANIE  Z  ODBYTEGO  
TURNIEJU  SPRAWNOŚCIOWEGO

„BEZ AKTYWNOŚCI  NIE  MA  SPRAWNOŚCI” 
LUBIN 2011

Turniej  sprawnościowy „ Bez aktywności nie ma sprawności”, który odbył się 20 grudnia 2011 r. to  działalność  na  rzecz osób  niepełnosprawnych w  formie wsparcia przez  WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE   ZE  ŚRODKÓW  PFRON . Dotacja, którą  pozyskało Stowarzyszenie  „A Tacy Sami”  to  kwota  9 990 zł. Fundusze te  w  całości  przeznaczono na zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego, który będzie służył naszym uczniom do zajęć rewalidacyjnych.

          Organizatorem turnieju sprawnościowego "Bez aktywności nie ma
sprawności" było Stowarzyszenie „A Tacy Sami” oraz
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.
Celem głównym turnieju było integrowanie
i usprawnianie dzieci i młodzieży oraz akceptacja i budowanie szacunku dla
osób niepełnosprawnych. Priorytetem dla organizatorów jest
motywowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej poprzez
korzystanie z dostępnych warunków, między innymi umiejętne
wykorzystanie sprzętu sportowego. Turniej miał na celu wspomaganie
procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz rehabilitacji ruchowej
i społecznej. Do przeprowadzenia konkurencji wykorzystany został
różnorodny sprzęt sportowo – rehabilitacyjny w zależności od stopnia
niepełnosprawności. Turniej sprawnościowy realizował zadania, które są
spójne z założeniami kultury fizycznej, przyczynił się do utrwalania różnych
form aktywności ruchowej i wykorzystania ich poza szkołą .
Udział uczniów w turnieju pozwolił rozwijać prawidłowe postawy i zachowania
społeczne osób niepełnosprawnych.
W turnieju uczestniczyły sześcioosobowe reprezentacje
z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie,
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Szklarach Górnych,
Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie. Wszystkie drużyny godnie
reprezentowały swoje placówki, włożyły wiele wysiłku w pokonanie
10 stacji sprawnościowych. Sprawiło to uczestnikom dużo radości
i satysfakcji, a turniej odbył się w miłej przyjaznej atmosferze.

      SPORTOWE  GRATULACJE  DLA  ZAWODNIKÓW  TURNIEJU OD  ORGANIZATORÓW

                               
                                                                              
A tacy sami

"A Tacy Sami" Stowarzyszenie przy Zespole Szkół Specjalnych w Lubinie
„ Nie ten przyjaciel co współczuje,
Ale ten, kto pomaga”
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=